Tillsynsplanen klar för 2024 års arbete inom områdena alkohol, tobak, nikotinprodukter och hälsofarliga varor

I år planerar Folkhälsomyndigheten att bedriva tillsyn och marknadskontroll inom nio områden. De presenteras i den årliga tillsynsplanen och i programmet för marknadskontroll.